Sult

Sult er en staueløsning på Ordløs Onsdag hos Mariane Starone.dk

 

Om cassandra

Lykkelig amatørfotograf, designer, illustratør med mer. Bosatt i Froan, ei perle for en naturfotograf.